Man kan odla Tobak av många anledningar, Tobaksberedning, bekämpningsmedel och inte minst för deras vackra blommors skull. Så att jag hoppas att fler kommer att börja odla tobak i sina trädgårdar.

Genom att Odla och sköta sin Tobak alldeles själv så vet man ganska exakt vad man stoppar under läppen eller rullar sina cigaretter av. Man kan ju dessutom även pressa priset betydligt.

Tyvärr så är det ganska svårt att få tag på vissa Tobakssorter i Sverige men har man en gnutta tur och massor av tid att sitta och leta sidor på Internet så kan man hitta det mesta till ett överkomligt pris. Tänk dock på att vissa sidor tar en väldigt hög fraktavgift (jag inväntar svar på om jag får lägga ut adresser på sidor som jag gärna gynnar eller om sånt strider mot reglerna)..

Jag har till en början valt att koncentrera mig på att Odla 4sorters tobak som jag haft turen att hitta och som jag hoppas ska passa för att göra min snustobak av  nämligen:

  1. TENNESSE REDLEAF
  2. ORINOCO
  3. HAVANA #503B
  4. WISCONSIN SEEDLEAF

Dessa sorter har alla någon egenskap som jag hoppas kan göra gott i mitt snus. Vissa av sorterna är dock inga som vanligtvis används till snustobak men jag vill gärna se hur dessa blir (resultatet kommer jag givetvis berätta om senare).

PLANTERA DINA FRÖN:
Tobaksfröer är extremt små men växer sig riktigt stora 1-3m kan man räkna med att plantorna blir. Det är därför viktigt att man planerar och anpassar platsen för plantorna noga.
Beroende på den kota odlings perioden här i Sverige så måste fröna förkultiveras innomhus för att hinna utvecklas och mogna innan hösten kommer. Tiden för kultiveringen kan man beräkna till 5-10 veckor. På den tiden bör plantorna hunnit bli ca 10cm höga och fått minst 4 blad.
Planerar man att plantera ut plantorna i Maj så bör frösådden ske i mitten av Mars månad. Den som olar i växthus eller liknande kan dock förlänga sin odlingssäsong .

Såbädden av god och fin blomjord ordnas i krukor eller liknande med dränerad botten. Jämna jorden och pressa bort eventuella luftfickor samt genomvattna innan fröplantering. Planteringen av fröerna är pilligt göra, men försök att plantera med c:a 3 cm avstånd. Utströdda på ett fat med lite vatten underlättar hanteringen av fröerna vilka inte får tryckas ner i jorden utan skall ligga på ytan.

Efter planteringen täcks såbädden lämpligen med transparent plastfilm för att hindra avdunstningen och placeras i fönster med dagsljus, gärna solbelyst, ordentligt med dagsljus är nödvändigt för att fröerna skall gro. Såbädden måste hela tiden hållas fuktig och vattna till en början med en sprayflaska för att undvika att övervattna och spola omkring fröerna. Såväl för mycket som för lite vatten kan ta död på fröerna.

Efter c:a 10 till 14 dagar börjar fröerna att skjuta skott men titta noga för det är smått och oansenligt till en början. När alla skott har kommit upp kan plastfilmen tas bort. Efterhand som plantorna växer till kan underutvecklade plantor som växer nära kraftigare exemplar försiktigt bortgallras och återplanteras i en ny såbädd för bättre utveckling.

Sista 14 dagarna innan utplantering bör plantorna härdas för sitt kommande nya liv och minska därför på vattningen till ett minimum. Om utomhustemperaturen så tillåter är det också lämpligt att flytta ut såbäddarna i soligt läge utomhus, eventuellt med skyddstäckning nattetid. När plantorna är minst 10 cm höga är dom färdiga för utplantering.

UTPLANTERING:
Före utplantering bör frilandet vara väl förarbetat, grundgödslat och genomvattnat. Utplantering bör ske på eftermiddagen när det dugg regnar. Markera upp planteringen och beräkna min 50- 80 cm mellan raderna, repektive min.30- 40 cm mellan plantorna i varje rad. Ta upp plantorna försiktigt med rotsystemet intakt och plantera omgående i en grop som väl rymmer rötterna, fyll tillbaka och pressa till jorden så att luftfickor undviks och plantan står stadigt. Skyddstäckning med transparent plast alternativt saft-flaskor för drivbänks funktion kan ordnas enligt tidigare beskrivning.
Skulle det vara så att man inte har en tomt som passar för tobaksodlingen så kan man även odla tobaken i de största krukorna man hittar eller så tar man spann och odlar en planta i varje för bästa resultat.

Omedelbart efter utplanteringen vattnas plantorna ordentligt och återvattnas igen efter 2 dagar. Plantorna bör därefter lämnas ifred upp till en vecka utan vattning. Genom utplanteringschocken kan plantorna se bleka och slokna ut under den första veckan men repar sig snart.

Efter ca 14 dagar från utplanteringen bör plantorna ha etablerat sig och börjat utveckla rotsystemet och då är det dags för en första tilläggsgödsling. Använd vanligt trädgårsgödsel av NPK typ, gärna i flytande form och följ förpackningens rekommendationer. Vattna eller arbeta ner gödningen runt plantorna, inte på, men var försiktig så att rotsystemet inte skadas. De första 5 till 6 veckorna från utplanteringen växer tobaksplantorna långsamt och kräver endast mindre underhållande vattning. För mycket vatten under denna period kan ge ett underutvecklat rotsystemet med sämre skörd som följd. Rensa regelbundet bort ogräs och kupa rensjorden upp mot tobaksplantan men var försiktig så att inte dom ytliga rötterna skadas.

Efter 6 – 7 veckor frän utplanteringen övergår plantorna i en kraftig tillväxtperiod och kräver vid torrt väder regelbunden vattning varannan dag. Om plantorna vid detta stadium är kraftfulla och mörkgröna till färgen behövs normalt ingen ytterligare gödsling. Om de däremot är något bleka och ljusare gröna till färgen, tilläggsgödslas ytterligare en gång.

TJUVSKOTT OCH BLOMTOPPNING:
Tobaksplantan utvecklar s.k.. tjuvskott där bladen går ut från stammen. Plocka fortlöpande bort tjuvskotten då dom stjäl näring och tillväxt från plantan och bladen. Skotten ska lätt brytas bort för
hand men var försiktig så att inte bladen skadas.

När tobaksplantorna utvecklar blomställningar i toppen av plantorna. Ta bort blomknopparna innan dom börjar att blomma, annars hämmas tillväxten och bladen får en sämre kvalité.

Tipps och råd om odling:
  1. Vill man göra ett eget Naturgödsel och man inte har egna djur kan man alltid ge sig ut i naturen och plocka dom där irriterande Brännässlorna och lägga dom i ett kärl, hälla varmt vatten över dom (ska precis täcka) sen rör du om vattnet ca en gång om dagen i en veckas tid. Sen silar du bort nässlorna och använder vattnet som istället för att köpa konst gödsel.
  2. Små frön sås oftast ytligt med väldigt lite jord eller ingen jord över.
  3. Har du problem med ogräs i kompost jorden eller den jord du ska odla i kan du lägga den på en plåt, sätta in i ugnen på 200grader i ca1timme. då bränner du bort alla ovälkomna små skadedjur och växter som på ett eller annat sätt skulle skadat eller dödat dina små sköra växter.

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.